ویژه برنامه‌های روز بزرگداشت شهرستان اشکذر برگزار شد


یزد – ایرنا – ویژه برنامه های متنوع نوروزی به مناسبت روز شهرستان اشکذر یکشنبه با برگزاری تور گردشگری رایگان و برنامه های دیگر فرهنگی برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85066653/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF