ویدیو / ۲۴ ساعت نگران‌کننده برای بناهای تاریخی اصفهان

به دنبال بارندگی ۲۴ ساعت گذشته در شهر اصفهان، برخی از بناهای تاریخی در معرض خطر قرار گرفتند و سقف بخشی از بازار تاریخی دردشت فرو ریخت. علیرضا ایزدی – مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان- گفته باید اقدامات جدیِ پیشگیرانه برای تکرار نشدنِ چنین حوادثی در مناطق تاریخی اصفهان انجام شود، فعلا تصمیم گرفته شد تا این منطقه از بازار دردشت را ببندیم و پس از بهتر شدن هوا، آن را سروسامان دهیم،‌ اما نگران ۲۴ ساعت آینده هستم!

خبرنگار: شیرین مستغاثی / تصویربردار: پیمان شاه‌سنایی / تدوینگر: نوید مرسلی


منبع: https://www.isna.ir/news/1401112620549/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86

ویدیو / ۲۴ ساعت نگران‌کننده برای بناهای تاریخی اصفهان