ویدیو / گذری به موزه بنزین در آبادان

تصویربردار:‌ محمدامین انصاری / تدوینگر: رها صلاحی‌مقدم


منبع: https://www.isna.ir/news/1401112418336/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86

ویدیو / گذری به موزه بنزین در آبادان

موزه بنزین خانه آبادان که در سال ۱۳۹۵ در محل پمپ بنزین قدیمی این شهر گشایش یافت، در گذشته جایگاهِ سوخت این شهر بوده که براساس اسناد موجود در سال ۱۳۰۶ در مرکز شهر آبادان تاسیس شد. این مکان در ابتدا برای توزیع و فروش نفت سفید استفاده می‌شد و حلب‌های پر شده از مواد نفتی در آن به فروش می‌رسید. با ورود اتومبیل به ایران، این جایگاه به پمپ بنزین تبدیل شد و هنگام سوخت گیری در این پمپ بنزین، ابتدا فرآورده‌های نفتی در مخازن پرچ شده نگهداری می‌شدند. نفت سفید با استفاده از تلمبه‌های دستی به ظروف پیمانه‌ای منتقل و سپس بر اساس نیاز هر مصرف کننده، سوخت به وی تحویل می‌شد