ویدیو/ پرواز ایرانیان به مصر پس از ۴۰ سال

بر اساس توافقی میان متولیان گردشگری مصر و ایران، نخستین پرواز گردشگری ایرانیان به مصر بعد از ۴۰ سال برقرار می‌شود. احمد عیسی، وزیر گردشگری مصر با اعلام این خبر گفته که این کشور میزبان اولین پرواز مستقیم از تهران خواهد بود. این پرواز از طریق فرودگاه بین‌المللی «شرم الشیخ» انجام می‌شود و ۲۵ گردشگر ایرانی به مصر خواهند آمد.


منبع: https://www.isna.ir/news/1402042113718/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84

ویدیو/ پرواز ایرانیان به مصر پس از ۴۰ سال