ویدیو / نخستین اثر جهانی شده ایران با سه هزار سال تمدن

تصویربردار: سیدحامد موسوی / تدوینگر: رها صلاحی‌مقدم


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011305109/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86

ویدیو / نخستین اثر جهانی شده ایران با سه هزار سال تمدن

«زیگورات چغازنبیل» در شوشِ جهانی شده، یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های دنیا است، تمدنی که برای ساخت بناهای مذهبی آن، شیوۀ خاصی از معماری استفاده می‌شده و عمده بناهای مذهبی آن دوران هرمی شکل بوده است. ۳۲۶۰ سال پیش «اونتاش نپیریشا» پادشاه ایلامی، شهر باستانی «دورانتاش» یا محوطه تاریخی «چغازنبیل» را ساخت. شهری که در سه حصار متحدالمرکز تفکیک و در مرکز آن یک «معبد مطبق» یا همان «زیگورات» قرار دارد. شاید نفرین این معبد در ۶۴۰ پیش از میلاد بود که گریبان «آشوربانی پال»، پادشاه آشور (که آن را تصرف و ویران کرد) را گرفت.