ویدیو/ مراسم تشییع پیکر «عبدالله انوار»؛ مرد تنهای تهران

تصویر بردار و تدوینگر: امیرحسین شهسواری


منبع: https://www.isna.ir/news/1401122014121/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%B4%DB%8C%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

پیکر عبدالله انوار از کتابخانه ملی، محلی که ۲۰ سال در آن‌جا برای تصحیح نسخ خطی کوشید، به سمت خانه ابدی‌اش در ابن بابویه بدرقه شد. این مراسم، امروز، شنبه (۲۰ اسفندماه) در سالن همایش‌های کتابخانه ملی با نمایش مستندی از این مصحح نسخ خطی که در آن به معرفی زندگی خود، خانواده‌ و مرور فعالیت‌هایش در حوزه نسخه‌شناسی می‌پردازد، با حضور جمعی از پژوهشگران برگزار شد.