ویدیو / «قارچ سیاه» قاتل درخت ۵۰۰ ساله کیش!

درخت «انجیر معابد» که بین مردم بومی منطقه آزاد کیش به «درخت سبز»‌ معروف است، مانند دیگر درختان از این نوع درختان، حدود ۵۰۰ سال قبل از هند و چین به این آورده شد و در طول سال‌های گذشته به یکی از جاذبه‌های طبیعی این منطقه تبدیل شد، با وجود هشدارهایی که در یکی دو سال گذشته نسبت به احتمال خشک شدن و از بین رفتن آن مطرح شده بود، سرانجام چند روز گذشته خبرهایی از، نابودی کامل این درخت منتشر شده اند، که برخی علت آن را هرس غیراصولی و برخی دیگر وجود قارچ‌های سیاه در ریشۀ آن را علت خشک شدن این درخت می‌دانند. در این گزارش مدیر اداره محیط زیست منطقه آزاد کیش، شرایط این درخت را توضیح می‌دهد.

در این گزارش ویدیویی، وضعیت درخت انجیر معابد یا همان «درخت سبز» در دو بازۀ زمانی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۲ ثبت شده است. در فیلم‌های متعلق به چهار سال قبل، درخت سبز هنوز سرسبزی و زنده بودن خود را دارد، اما در فیلم‌های متعلق به ۱۴۰۲، این درخت به طور کامل خشک شده است.


منبع: https://www.isna.ir/news/1402022616899/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B4

تصویربردار: نسرین فائق / تدوینگر: امین نصراللهی

ویدیو / «قارچ سیاه» قاتل درخت ۵۰۰ ساله کیش!