ویدیو / فاجعه پشت جداره‌های میدان نقش جهان !

با ریزشِ بخشی از سقفِ چهارسوی دوم بازار قیصریه در میدان جهانی نقش جهان، به دلیل بارش بارندگی‌های اخیر، این بار داربست‌ها در میانه‌های بازار چیت‌سازان نصب شده تا مرمت‌گران آن را مرمت کنند، اما مشخص نیست میراث فرهنگی که تا کنون حاضر نشده دربارۀ علت بی‌توجهی‌ها و فاجعه‌ای که پشت جداره‌های میدان نقش جهان و بازار قیصریه در حال وقوع است، صحبت کند، این وضعیت را بررسی کرده یا این بار هم قرار است فقط با انجام یک مرمت کار را تمام کنند؟ در این گزارش فقط بخشی از فاجعه‌ای که می‌تواند هر لحظه بازار جهانی قیصریه‌ را روی سر گردشگران، مغازه‌داران و عابران آن آوار کند، مشاهده می‌کنید.

خبرنگار: باران هادیان، شیرین مستغاثی/ تصویربردار: پیمان شاه سنایی / تدوینگر: امین نصراللهی / گوینده: سمیه ایمانیان


منبع: https://www.isna.ir/news/1401110201366/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

ویدیو / فاجعه پشت جداره‌های میدان نقش جهان !