ویدیو/ سیر و سیاحت در مسجد هزار ساله ساوه

ویدیو/ سیر و سیاحت در مسجد هزار ساله ساوه

خبرنگار: آذر اسفندیاری


منبع: https://www.isna.ir/news/1402010702753/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87

مسجد جامع ساوه از اولین مسجدهایی است که در ایران ساخته شده و طی دوره‌های مختلف توسط هنرمندان ایرانی تزئین و مرمت شده‌ است. نوسازی‌های انجام‌شده موجب شده است اثری از بنای اولیه مسجد در روزگار کنونی باقی نماند. مسجد فعلی تماماً از خشت و گل ساخته‌ شده و در نوع خود بی‌نظیر است. مسجد جامع ساوه مشتمل بر یک صحن و گنبد در جنوب، دو ایوان، یک مناره، چند شبستان، محراب‌هایی متعدد و قدیمی با خطوط کوفی و دو محراب از دوره صفویه با خط ثلث است. خصوصیت این بنای تاریخی-مذهبی آن است که نمودهایی از سه مقطع تاریخی (قبل از اسلام، قرون اولیه اسلام و دوران صفوی) در آن دیده می‌شود.