ویدیو / سندی که «خلیج فارس» را جهانی کرد

نه تنها در نشست‌ها و مجامع بین‌المللی، بارها نام همیشگی «خلیج فارس» مطرح شده، بلکه در یکی مهمترین اتفاقات بین‌المللی در حوزه فرهنگ نیز، این نام به دفعات شنیده شده، که شاخص‌ترین نمونۀ آن را باید ثبت جهانی پرونده «دانش ساخت و دریانوردی با لنج‌سازی سنتی در حوزه خلیج فارس» دانست. سندی که سال ۱۳۹۰ با تایید همۀ کارشناسان و ارزیابان یونسکو از کشورهای مختلف جهان تایید و به ثبت رسید. در این گفت‌وگوی ویدیویی علی شهیدی، مدیر گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی و ایران‌شناسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، به عنوان مسئول بخش علمی، پژوهشی این پرونده، دربارۀ نقش خلیج‌فارس در روند تدوین آن صحبت می‌کند.


منبع: https://www.isna.ir/news/1402021005520/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

ویدیو / سندی که «خلیج فارس» را جهانی کرد