ویدیو / زائران حرم حسینی با پای پیاده به نجف اشرف رسیدند

نجف اشرف نخستین میعادگاه زائرانی است که مقصدشان کربلاست. آن‌هایی که با پای پیاده به سمت حرم امام حسین (ع) می‌روند. در این گزارش ویدیویی لحظاتی از حال و هوای پیاده روی زائران حسینی و زمان رسیدن‌شان به نجف اشرف را مشاهده می‌کنید

خبرنگار: محمدرضا زمانیان / تصویربردار: اسماعیل گلرخ / تدوینگر: محمدرضا زمانیان


منبع: https://www.isna.ir/news/1402060805990/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF

ویدیو / زائران حرم حسینی با پای پیاده به نجف اشرف رسیدند