ویدیو / جشنواره گل‌های لاله در اراک

ویدیو / جشنواره گل‌های لاله در اراک

با آغاز فصل بهار ششمین جشنواره گل‌های لاله در کوی صنعتی اراک آغاز بکار کرده و با توجه به وضعیت هوا تا دو هفته دیگر برپا خواهد بود. حدود ۱۷۰ هزار بوته گل لاله در ۴۰ واریته در این محدوده ۸ هزار متر مربعی کاشته شده است.

خبرنگار: آذر اسفندیاری / تدوینگر: امین نصراللهی


منبع: https://www.isna.ir/news/1402012612934/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9