ویدئو / پایان ۴۰ سال حبس، با تخریب دیوارهای بلند زندان

ویدئو / پایان ۴۰ سال حبس، با تخریب دیوارهای بلند زندان

کاروانسرای «شاه عباسی» یکی از ۹۹۹ کاروانسرای ساخته شده در دورۀ شاه عباس صفوی در شهر سمنان است که از چهار دهه گذشته کاربری زندان گرفته بود. آزادسازی این کاروانسرای ۴۰۰ ساله، یکی از مطالبات مردم سمنان در طول سال‌های گذشته بوده که در سفر استانی سال ۱۳۹۹ رئیس‌جمهور، دستور اولیۀ تخریبِ حصارهای پیرامونی و دیوارهای بلند زندان صادر و بخش نخست دیوارها در همان زمان تخریب شد. شب گذشته (۲۱ شهریور) نیز عملیات تخریب دیوارهای بتنی و بلند زندان سابق و برج‌های نگهبانی آن آغاز شد که تا امروز ادامه داشت و قرار است با انتقال اداره کل زندان‌های استان سمنان، عملیات مرمت و احیای آن آغاز شود.

تصویربردار: مسعود محقق / تدوینگر:‌ اسماعیل گلرخ


منبع: https://www.isna.ir/news/1401062217082/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%B4%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86