ویدئو / درختانی که قربانی زیاده‌خواهی می‌شوند

در گذشته کارشناسان معتقد بودند که چون ریشۀ چنارها به قنات‌های تهران رسیده و از بالا به پایین سرازیر می‌شوند،با ساخت‌وسازهای سوداگرانه، مسیر قنات‌ها مسدود و درختان در برخی نقاط به‌مرور خشک شده‌اند. برج‌های ساخته‌شده در این مسیر نیز باعث تنگی فضای درختان شده و کم‌کم چنارها را افسرده و خشک کرده‌اند؛ اما چند سالی است دلایل دیگری مطرح شده است؛ مانند خشک کردن درختان توسط صاحبان ساختمان‌ها به بهانه پوشانده‌شدن نمای ساختمان، مانند اتفاقی که برای ۱۲ چنارِ محلۀ محمودیه افتاد و با ورود مراجع ذیربط، مالک یک ساختمان مقصر اصلی معرفی شد و برایش جریمه‌ای میلیاردی تعیین کردند.

تصویربردار و تدوینگر: نوید مرسلی / خبرنگار: سمیه ایمانیان

ویدئو / درختانی که قربانی زیاده‌خواهی می‌شوند

 


منبع: https://www.isna.ir/news/1401052215985/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF