وعده حفظ و احیاء ۱۰۰ روستای تاریخی

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011908665/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: فعال‌سازی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی، گردشگری و صنایع دستی در این روستاها برای ایجاد و توسعه اشتغال از مهمترین دستاورهای این اقدام مشترک خواهد بود که با همکاری کارگروه‌های ملی و استانی برنامه‌ریزی، هدایت و انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا، علی دارابی ـ معاون میراث فرهنگی کشور ـ گفت: پیرو توافق‌های قبلی انجام‌شده و به منظور تحقق حمایت از مردم و ساکنان روستاهای تاریخی و باارزش و ارتقاء کیفیت زندگی مردم در این روستاها، بسته عملیاتی با مشارکت طرفین تهیه شده و در دستور کار قرار گرفته است.

او افزود: در این اقدام معاونت میراث فرهنگی که با مشارکت معاونت‌های گردشگری و صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و  معاونت‌های عمران روستایی و بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن آغاز شده است، حفاظت و احیاء همزمان این روستاها و ایجاد زمینه رشد و توسعه یکپارچه مد نظر قرار دارد.

بسته اقدام مشترک حفاظت و احیاء ۱۰۰ روستای تاریخی، فرهنگی و گردشگری کشور در افق دوساله در دستور کار مشترک معاونت میراث فرهنگی و بنیاد مسکن قرار گرفت.