وظیفه صندوق هنر تقویت بستر هنرکارت است/ امضای تفاهمنامه با کانون جهانگردی و اتومبیلرانی


تهران- ایرنا- مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، هنرکارت را یک بستر دانست و گفت: وظیفه ما تقویت این بستر است تا سازمان‌های خدمات‌محور برای ارائه خدمات به جامعه فرهنگ و هنر و رسانه تشویق شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84920359/%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86