وضعیت سواد گردشگری در کشور از سواد علمی اسفبارتر است/برنامه‌های اردوگاه‌ها نمایشی نباشد

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه کارهایمان در اردوگاه‌ها نباید نمایشی باشد اظهار کرد: باید شبکه سازی و درجه بندی اردوگاه‌ها انجام شود و از مشارکت مردم در کارها بهره ببریم.

وی ادامه داد: شبکه سازی و استاندارسازی اردوگاه‌ها اهمیت بالایی دارد. در آموزش و پرورش باید ۹۰ میلیون نفر- روز اردو ببریم و این کار نیازمند شکل گیری شبکه اردوگاه‌هاست.

وزیر آموزش و پرورش افزود: روسای اردوگاه‌ها از جمله عناصر کلیدی در نظام تعلیم و تربیت هستند. شما و معلمان از بهترین ها هستید و باید در اجرای کارها جدی باشید. از مشارکت دیگران به ویژه شرکت‌های دانش بنیان استفاده کنید تا موفق شوید. امور تربیتی در آموزش و پرورش زمانی احیا می شود که کارها در این وزارتخانه با هدف انجام شود.

نوری با بیان اینکه براساس سند تحول بنیادین ۱۰ تا ۲۰ درصد وقت دانش آموزان باید بیرون از آموزش و پرورش و کلاس درس، صرف شود اظهار کرد: لذا ضروری است ظرفیت استفاده از اردوگاه ها را افزایش دهیم.

وی خطاب به روسای اردوگاه‌های دانش آموزی کشور عنوان کرد: یکی از اقداماتی که باید انجام شود این است که اردوگاه‌ها را برای دانش آموزان ساماندهی کنیم. اگر در اردوگاه‌ها مرکز رفاهی ایجاد می‌ کنید باید ویژه دانش آموز ایجاد کنید. بچه‌ها باید در سفرهای تربیتی با موارد متفاوتی آشنا شوند. این سفرها باید سفرهای آموزشی و هدفمند باشند. همچنین روسای اردوگاه‌ها نیز باید با مردم مشارکت کنند.

به گزارش ایسنا، یوسف نوری در گردهمایی روسای اردوگاه‌های دانش آموزی کشور که در اردوگاه دانش آموزی شهید باهنر برگزار شد با بیان اینکه در تحقیقات گردشگری آمده که اردو یا سفرهای تربیتی برای دانش آموز اعجاب انگیز است اما شرایطی دارد گفت: وضعیت سواد گردشگری در کشور ما از سواد علمی که حافظه محوری است، اسفبارتر است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401100301074/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: دانش آموزان به اردو نیاز دارند چراکه در اردو و اردوگاه‌ها خلاقیت خود را شکوفا می کنند و دانش آموز در اردو نوآور می‌شود. لازم است در اردوگاه‌ها خلاقیت داشته باشیم، به عنوان مثال می توان شرایط ایجاد مدرسه کوهنوردی، پرورش ماهی‌های تزئینی، فراهم کردن زمینه پرورش گیاهان و خانه‌های درختی را در اردوگاه‌ها فراهم کنیم.

وی افزود: گردشگری یک صنعت محسوب می‌شود و به ازای هر ۱۰ شغل در دنیا یک شغل در حوزه گردشگری است اما تفاوت ما با کشورهای دیگر در این است که علی رغم برخورداری از مواهب تمدنی و طبیعی، این نسبت‌ها متفاوت می شود.

نوری با تاکید بر اینکه کارهایمان در اردوگاه‌ها نباید نمایشی باشد اظهار کرد: باید شبکه سازی و درجه بندی اردوگاه‌ها انجام شود و از مشارکت مردم در کارها بهره ببریم.