وزیر کشور: گردشگری ظرفیت بزرگی برای دیپلماسی عمومی و انقلابی ایران است


تهران- ایرنا- وزیر کشور با اعلام آمادگی وزارت کشور و استانداری‌ها برای حمایت از گردشگری گفت: موضوع گردشگری صرفا یک مساله اقتصادی نیست بلکه ظرفیت بزرگی برای دیپلماسی عمومی و انقلابیِ ایران است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85024329/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C