وزیر کشور: گردشگری به انسجام اجتماعی کمک می‌کند


تهران- ایرنا- وزیر کشور گفت: گردشگری و سفر و دیدن مکان‌های جدید به انسجام اجتماعی کمک می‌کند و اقتصاد پر رونقی را برای کشور رقم می‌زند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85025907/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF