وزیر کشور از محوطه تاریخی کول فرح در ایذه دیدن کرد


اهواز- ایرنا – وزیر کشور همزمان با سفر استانی ریاست جمهور به استان خوزستان امروز پنجشنبه از منطقه تاریخی کول فرح در ایذه دیدن کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094521/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B0%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF