وزیر میراث فرهنگی نخستین مرکز گردشگری هوایی در استان بوشهر را افتتاح کرد


بوشهر- ایرنا- وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با حضور در فرودگاه بین‌المللی بوشهر اولین مرکز گردشگری هوایی در استان را افتتاح کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85045876/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7