وزیر میراث فرهنگی از قلعه حسن صباح بازدید کرد


قزوین – ایرنا – عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی روز سه شنبه از قلعه تاریخی حسن صباح در رودبار الموت شرقی بازدید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85166833/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF