ورود گردشگر به کشور با خودروی شخصی در دست اقدام است


تهران- ایرنا- معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به یکی از ایده‌های نو در حوزه گردشگری اشاره کرد و افزود: ورود گردشگر با خودرو به ایران یکی از ایده‌هایی است در دست اقدام داریم و گردشگران از کشورهای مختلف از جمله عراق این امکان را خواهند داشت تا با خودرو به ایران سفر کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968463/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA