وام ۲۰ میلیونی در نمایشگاه ملی صنایع‌دستی/ اعطای کارت اعتباری تسهیلات به ضرغامی


تهران- ایرنا- وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با حضور در نمایشگاه گردشگری و صنایع‌دستی تهران، تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی خرید صنایع‌دستی را دریافت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85024298/%D9%88%D8%A7%D9%85-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C