والیبال‌ مانع ایران‌هراسی/ فضا مهیا ‌شود تیم‌ها با خانواده‌ به ایران سفر می‌کنند


تهران- ایرنا- رئیس فدراسیون والیبال گفت: رویدادهای ورزشی فرصتی است تا جهان، مردم ایران را بهتر و بیشتر بشناسند و مانع ایران‌هراسی شود، اگر فضا و امکانات مهیا شود در زمان برگزاری مسابقات والیبال، حتی برخی از تیم‌های اروپایی با خانواده به ایران سفر می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85028997/%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87