هیاهوی تاریخ در سکوت موزه مردم‌شناسی اردبیل + فیلم


اردبیل – ایرنا – موزه مردم‌شناسی اردبیل که در ساختمان حمام تاریخی ظهیرالاسلام یا آقانقی دایر شده، گنجینه‌ای نفیس از اشیای دوره‌های زندیه، صفویه، قاجاریه و پهلوی را به نمایش گذاشته، اما سکوت داخل موزه و هیاهوی خیابان، حاکی از غربت و مهجوریت این مجموعه بزرگ و تماشایی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955218/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85