هنرمندان ایرانی حال و هوای شرقی به مسکو می‌بخشند


مسکو- ایرنا- مرکز نمایشگاهی، فرهنگی و تجاری ودنخا ( VDNKh) مسکو اعلام کرد که هنرمندان ایرانی در قالب هفته فرهنگی ایران، حال و هوای شرقی را به پایتخت روسیه و همچنین شهر سن پترزبورگ می‌بخشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85158045/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF