همگونی معماری و فرهنگ در بافت تاریخی بیرجند + فیلم


بیرجند – ایرنا – بافت تاریخی بیرجند، میراث ارزشمندی است که همگونی تمدن، فرهنگ و معماری اصیل را به نمایش می‌گذارد و نوروز امسال نیز گذرگاهی برای حضور گردشگران داخلی و خارجی است تا تجربه متفاوتی از گشت و گذار در کوچه‌ پس کوچه‌های قدیمی را کسب کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85068730/%D9%87%D9%85%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85