همگرایی، گام اول تبدیل استان سمنان از معبر به مقصد گردشگری


سمنان – ایرنا – استان سمنان معروف به دارالمرحمه با توجه به موقعیت جغرافیایی، سالانه محل عبور بیش از ۱۵ میلیون زائر از شهرستان‌های این استان پهناور برای زیارت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) است و در این میان، همسویی و همگرایی مسوولان، راهبردها و برنامه‌ریزی‌ها، اولین گام برای تبدیل آن به مقصد گردشگران است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071641/%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C