هفت ساله بودم که یک بُته‌جقه را پَته‌دوزی کردم


تهران- ایرنا- رئیس افتخاری پنجمین روز جشنواره بین‌المللی صنایع‌دستی فجر با تاکید بر اینکه هنر تجربه می‌خواهد، گفت: مثل دیگر بچه‌های جنوب از حدود ۵ سالگی سوزن و نخ به‌دست گرفتم و هفت ساله بودم که یک بُته‌جقه را پته‌دوزی کردم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035530/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%82%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85