هفت‌هزار و ۶۰۰ مسافر در ستاد اسکان آموزش و پرورش استان مرکزی پذیرش شدند


اراک – ایرنا – رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: هفت هزار و ۶۰۰ مسافر نوروزی از بیست و هفتم اسفندماه سال گذشته تا سیزدهم فروردین ماه جاری در مراکز اقامتی فرهنگیان این استان پذیرش و اسکان شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072937/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C