هشت میلیارد ریال برای مرمت امامزاده شاهواروق تفرش اختصاص یافت


اراک – ایرنا – معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی گفت: هشت میلیارد ریال اعتبار برای مرمت امامزاده شاهواروق تفرش با هدف حفظ اثر تاریخی اختصاص یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172545/%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA