هشت خانه تاریخی اردبیل به بخش خصوصی واگذار می‌شود


اردبیل – ایرنا – مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان اردبیل از انتشار آگهی مزایده واگذاری هشت خانه‌ تاریخی به سرمایه‌گذار بخش خصوصی جهت احیای این بناها خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85189619/%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF