هشت تفاهم‌نامه در بخش گردشگری خراسان جنوبی امضا شد


بیرجند – ایرنا – مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خراسان جنوبی گفت: هشت تفاهم‌نامه در شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری امضا شد که پنج مورد مربوط به شهرداری‌های استان با سرمایه‌گذاران است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85032042/%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF