هزارمین اثر خراسان جنوبی ثبت ملی شد


بیرجند – ایرنا – معاون میراث‌ فرهنگی اداره‌ کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خراسان جنوبی از ثبت هزارمین اثر این استان در فهرست میراث ملی خبر داد و گفت: ۶ اثر دیگر در فهرست میراث معنوی کشور ثبت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954971/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF