هدف نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تبریز رفع چالش بازاریابی است


تبریز – ایرنا – مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری تبریز گفت: هدف اصلی و محوری این نمایشگاه رفع چالش و مشکل بازاریابی در حوزه گردشگری داخلی و خارجی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85225012/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA