نیاز اشتغال هرمزگان با گردشگری قابل تامین است


بندرعباس – ایرنا – نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس گفت: بخش زیادی از نیاز این استان به ایجاد اشتغال را می‌توان از طریق تمرکز روی حوزه‌ گردشگری تامین کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072652/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA