نوروز «راهنمای گردشگری» برج آزادی شوید


تهران- ایرنا- مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی در ایام نوروز ۱۴۰۲ از میان علاقه‌مندان واجد شرایط همکاری، «راهنمای گردشگری افتخاری» جذب می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044191/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF