نوروز؛ نماد مهرورزی و هویت ایرانی 


اراک – ایرنا – نوروز یکی از نمادهای هویت ملی و منطقه‌ای و عامل افزایش همبستگی و مهرورزی میان اقوام ایرانی است که با عنوان رسمی «روز بین‌المللی نوروز»، توسط یونسکو به عنوان میراث فرهنگی و معنوی بشر ثبت جهانی رسیده‌ است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061908/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C