نماینده نائین: ضرغامی وزارت صنایع دستی و گردشگری را به ریل اصلی خود بازگرداند

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401120100390/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C

نماینده نائین: ضرغامی وزارت صنایع دستی و گردشگری را به ریل اصلی خود بازگرداند

یک نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی از وزیر گردشگری خواست تا هرچه زودتر این وزارتخانه را به ریل اصلی و انجام وظایف ذاتی و اصلی بازگرداند.

به گزارش ایسنا، الهام آزاد نماینده نائین و دبیر کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۱ صحن مجلس در تذکری به وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه «بی برنامگی در حوزه گردشگری مشهود است» از ضرغامی وزیر گردشگری خواست تا هرچه زودتر این وزارتخانه را به ریل اصلی و انجام وظایف ذاتی و اصلی بازگرداند.