نماینده اصفهان: چه کار ویژه‌ای برای آثار میراث فرهنگی اصفهان انجام شده است؟

نماینده اصفهان در ادامه اظهار کرد: برخی مدیرانی که استاندار اصفهان منصوب کرده، تخصص لازم را ندارند، اکنون مردم نمی توانند ارتباط برقرار کنند. در  استانداری را باز کرده و میز خدمت بگذارید. چرا مردم وقتی که به استانداری مراجعه می کنند، باید از چند گیت عبور کنند؟

به گزارش ایسنا، عباس مقتدایی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، خطاب به سرپرست وزارت آموزش و پرورش، بیان کرد: مستخدمان مدارس و نیروهای خدماتی به رسیدگی شما نیازمند هستند. پیش از این قول هایی داده شده اما عمل نشده است. وزیر میراث فرهنگی توضیح دهد که چه کار ویژه ای برای میراث فرهنگی اصفهان صورت گرفته که ما گلایه مند نباشیم. گزارش مربوطه را ارائه دهند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: وزیر میراث فرهنگی توضیح دهد که چه کار ویژه ای برای میراث فرهنگی اصفهان صورت گرفته که ما گلایه مند نباشیم.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402021811292/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86