نمایش نقش برجسته ساسانی در موزه ملی ایران


تهران- ایرنا- نقش برجسته ساسانی که از انگلیس بازگردانده شده است، فردا -دوشنبه ١٩ تیرماه – در موزه ملی ایران رونمایی می‌شود.‌


منبع: https://www.irna.ir/news/85164826/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86