نمایش آثاری که در انفجار بیروت شکستند

به گفته مسؤولان «موزه بریتانیا»‌ ظروفی که در این موزه مرمت شدند، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند؛ چراکه راوی داستان پیشرفت فناوری شیشه‌سازی در قرن اول پیش از میلاد در لبنان هستند.

به دنبال این اتفاق، گروهی از متخصصان صدها تکه شیشه را جمع‌آوری و به یکدیگر متصل کردند تا ظروف شیشه‌ای به ظاهر قبلی بازگردند، البته هنوز محل شکستگی‌ها قابل مشاهده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401060604395/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

در مجموع هشت اثر متعلق به دوران رومی، امپراتوری بیزانس و دوره اسلامی توسط کارشناسان این موزه مرمت شده است و اکنون در این موزه به نمایش عموم گذاشته شده‌اند. نمایش این آثار تا ماه اکتبر و پیش از این‌که به لبنان بازگردانده شوند، ادامه خواهد داشت.

این هشت ظرف از جمله 74 اثر تاریخی بودند که در یک محفظه و در «دانشگاه آمریکایی بیروت»‌ نگهداری می‌شدند، اما موج انفجار باعث سقوط این محفظه شد.

به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، «موزه بریتانیا»‌ واقع در لندن، ظروف‌ باستانی و شیشه‌ای مرمت‌ شده‌ای که دو سال پیش بر اثر انفجار بندر بیروت آسیب دیده بودند، به نمایش می‌گذارد.

ظروف باستانی شیشه‌ای که در جریان انفجار مهیب بندر بیروت آسیب دیدند و سپس مرمت شدند، در «موزه بریتانیا» به نمایش گذاشته شده‌اند.

این هشت اثر تاریخی از جمله اشیاء ارزشمندی هستند که به همت یک کمپین بازیابی نجات داده شدند. این کمپین پس از این‌که «دانشگاه آمریکایی»‌ در بیروت به شدت بر اثر این انفجار فاجعه‌بار آسیب دید،‌ شکل گرفت. در جریان انفجار بندر بیروت در ماه اوت سال ۲۰۲۰، دست‌کم ۲۱۸ نفر جانشان را از دست دادند، هفت‌هزار نفر زخمی و  ۳۰۰هزار نفر آواره شدند.