نمایشگاه عروسک‌های ملل نوروز گشایش یافت+فیلم


تهران- ایرنا- نمایشکاه عروسک‌های بومی کشورهای حوزه نوروز در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران گشایش یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85056373/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85