نمایشگاه‌ بین المللی صادرات ایران به روسیه فرصتی برای معرفی صنایع دستی زنجان است
زنجان – ایرنا – مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: فعالان صنایع دستی می توانند ظرفیت‌های کشور را در نمایشگاه بین المللی صادرات به روسیه، به نمایش بگذارند تا بتوانیم فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و صنایع دستی را به درستی معرفی کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85232451/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9