نمایشگاه بین‌المللی گردشگری از فردا آغاز می‌شود/ ۲۰۰ فعال گردشگری از ۴۷ کشور در تهران


تهران- ایرنا- شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع‌وابسته و سی‌وششمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی از فردا سه‌شنبه – ۱۸ بهمن ۱۴۰۱- با حضور ۲۰۰ فعال صنعت گردشگری از ۴۷ کشور جهان در تهران کار خود را آغاز می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85021596/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C