نمایشگاه‌های صنایع دستی نوروزی در استان سمنان سه میلیارد تومان فروش داشت


سمنان- ایرنا- سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان گفت: سه میلیارد و ۲۱۵ میلیون تومان محصولات صنایع‌دستی و سوغات‌ محلی استان در قالب نمایشگاه‌های نوروزی در سراسر استان به ‌فروش رفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077804/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86