نقش دیرین شرق اصفهان در تابلوی آیین‌های محرم


اصفهان – ایرنا – مراسم ، آیین‌ها و عزاداری‌های ماه محرم و صفر مردم در شرق اصفهان از پیشینه چند صد ساله برخوردار است که از تعزیه گرفته تا تجمع و فانوس گردانی را شامل می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179066/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85