نفیس‌ترین نسخ خطی سعدی در کاخ گلستان رونمایی شد


تهران- ایرنا- با برپایی نمایشگاه «بوستان در گلستان» از نفیس‌ترین نسخ خطی سعدی در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان رونمایی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090095/%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%AE-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF