نفیس‌ترین فرش ابریشمی استان اردبیل در خلخال قیچی خورد


اردبیل – ایرنا – بزرگترین و نفیس‌ترین فرش تمام ابریشمی استان اردبیل با حضور جمعی از مسئولان اداره کل صنعت ، معدن و تجارت این استان در روستای اندبیل شهرستان خلخال قیچی خورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85198383/%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84-%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF